WEDDING CEREMONY

  • Chụp truyền thống: 3 triệu ( nội thành )
  • Thời gian Chụp: Chụp 01 ngày , sáng rước dâu chiều đãi tiệc
  • Sản phẩm: 01 album bao gồm 100 ảnh 13x18 + Toàn bộ ảnh gốc
  • Lưu ý: Chụp 01 buổi đám hỏi hoặc đám cưới là 2 triệu
  • Quay phim : Liên hệ studio 

Nhắn tin Facebook