THE KASNO

VIETNAMES :

KA: viết tắt tên tôi , tên tiếng việt : KHA 

S: viết tắt cho chữ Studio, từ này chuyên về ngành Kasno đang theo đuổi 

NO: Tự lập và đi lên từ hai bàn tay trắng, chỉ có Đam mê là niềm tin tài chính duy nhất . Chữ NO trong tiếng anh có Nghĩa là “không” 

Nên Kasno sử dụng chữ NO làm từ đệm cho tên mình 

Kết hợp 3 yếu tố trên thành thương hiệu KASNO  hôm nay .

KAS NO tên thật NGUYỄN BẢO KHA , Người sáng lập thương hiệu KASNO

" Chúng tôi là một tập thể cùng một định hướng , không đề cao cá nhân "

ENGLISH : 

KA: is the shortcut of my name, in Vietnamese it's KHA

S: stands for the shortcut from Studio, the business Im pursuing

NO: stands for the independence and working hard from the bottom.

 "NO" in English means starting from Zero 
So that explains for the "NO" in our brand name KAS NO

3 elements above combined create our company brand KASNO 

KAS NO 's true name is NGUYEN BAO KHA - the founder of KASNO company

" Chúng tôi là một tập thể cùng một định hướng , không đề cao cá nhân "

Nhắn tin Facebook